Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a Webvision Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.impresso.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház felhasználási és a vásárlást szabályozó feltételeit.
A Szolgáltató és a weblapon keresztül a terméket megrendelő személy (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett a jelen ÁSZF határozza meg. Jelen ÁSZF ennek megfelelően tartalmazza a szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a szállítási és fizetési feltételeket, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő vásárlással a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Irányadó jogszabályok

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

A szolgáltató adatai

Név: Webvision Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Regele János utca 14.
Cégjegyzékszám:
Adószám: 12953479-2-42
Képviselő: Körmendi Gábor ügyvezető
Telefonszám: + 36 20 324 3378
Weboldal: www.impresso.hu
E-mail: info@impresso.hu

Termékek

A www.impresso.hu elsősorban szemes kávékkal, kávékészítéshez szükséges eszközökkel foglalkozó webáruház, ahol lehetősége van a Felhasználónak megrendelni a webáruház oldalain megjelenített termékeket. A termékek mellett megjelenített ár a darabárakat jelenti, ha az másképpen nincs feltüntetve, az árak tartalmazzák a 27%-os Általános Forgalmi Adót (ÁFA) is, de a szállítási díjat nem.
A szállítási költség külön kerül feltüntetésre a megrendelés folyamán, mely azután megjelenik a számlán is, és automatikusan hozzáadódik a végösszeghez.
A webáruházat minden Felhasználó ingyenesen veheti igénybe. A vásárlásra regisztráció nélkül van lehetőség.

A megrendelés lépései

 1. A termék kosárba tétele
  A termékeket a különböző kategóriák alatt van lehetőség kiválasztani és a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a kosárba helyezni. Ezután a vásárlás tovább folytatható, vagy pedig véglegesíthető a megrendelés.
 2. Kosár tartalma
  A jobb felső sarokban a Kosár ikonra kattintva beléphetünk a kosár menübe, ahol módosíthatjuk a megrendelésünket, törölhetünk a termékekből, illetve kupon kódot adhatunk meg.
 3. Az adatok megadása
  A megrendelés során a Felhasználónak meg kell adni a nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá a szállítási címet és a számlázási adatokat. A Felhasználó ezt követően kiválaszthatja a fizetési módot.
 4. Rendelés elküldése
  A Felhasználó csak abban az esetben tudja elküldeni a megrendelését, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. A rendelés elküldésével a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.
 5. Visszaigazolás
  A rendelés leadása után, a megadott Felhasználói e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt küld a rendszer a rendeléssel kapcsolatos összes adatról és információról.

A megrendelés visszaigazolása

Az elküldött és beérkezett rendelésekről a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó részére. A visszaigazolás tartalmazza a szállítási és számlázási címet, a nevet, a rendelés összegét, a szállítási és fizetési módot.
Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználó által megadott e-mail fiókba, a Felhasználó mentesül az ajánlati vagy szerződéses kötelezettség alól, így nem lesz köteles megvásárolni a megrendelt tételeket.
Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a levél a spam mappába kerül.

A megrendelés feldolgozása

A megrendeléseket a nap 0-24 órájában van lehetőség leadni. A beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató munkanapokon dolgozza fel 16:00 óráig. A feldolgozási időn túl, a hétvégéken és a munkaszüneti napokon leadott megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Szállítás

A Szolgáltató a megrendelt terméket kiszállítással juttatja el a Felhasználó részére. Kiszállítás kizárólag magyarországi címre lehetséges.
A webáruház üzemeltetőjét a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.
A szállítási határidő függ a rendelés leadásának időpontjától és a készlettől. A Szolgáltató a 16:00 óráig leadott rendeléseket még aznap feldolgozza, az ezt követően leadott rendelések feldolgozása a következő munkanapon történik meg. A készleten lévő termékek esetén a szállítási maximum7 nap alatt megtörténik.
A kiszállítás díja 1.890,-Ft.
A kiszállítást biztosító futárszolgálat adatai: Név:DPD Hungária Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet

 

Fizetési feltételek és számlázás

Átutalással történő fizetés

A Felhasználó a megrendelés vételárát a visszaigazoló e-mail megérkezése után fizeti meg banki átutalással, a közleményben a rendelés számot feltünteti.

Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Simple pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Szolgáltató Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

A Bankkártyás/Simple pay-es fizetési lehetőségről további részleteket olvashat, ha a Simple pay logójára kattint.
A Szolgáltató a CMFX online számlázó program használatával elektronikus úton küldi el a számlát a megadott e-mail címre.

Elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
Ha a Felhasználó élni kíván az elállási jogával, ezt határidőben, írásban jelezni köteles a Szolgáltató részére.
A megrendelt terméket a Felhasználónak vissza kell juttatnia a Szolgáltató címére postai levélként, csomagküldő futárszolgálat által, vagy személyesen. A visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek a Felhasználót terhelik. Az utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.
A nem rendeltetésszerű használatból keletkező anyagi kár megtérítését joga van követelni a Szolgáltatónak a Felhasználótól.
A Szolgáltató a visszaküldött csomag beérkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a vételárat a Felhasználó felé.
A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.
A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.
A Felhasználó a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról szóló tájékoztatás

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Webvision Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Webvision Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján, a Kormányrendelet mellékletében felsorolt fogyasztási cikk megvásárlása esetén a Webvision Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben jogsértés merül fel a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a felderítés végett.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, a honlap tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért. Felhasználó a termékek megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,-Ft-os vagy 1,-Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándéktól.
A honlapot mindenki saját felelősségére használja. A rendszerben előforduló esetleges késedelemért, hibáért, az ebből adódó hiányos információ áramlásért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi elkészíttetett grafikát, képet, fotót és a honlap felületének elrendezését, ötleteket, megvalósításokat).
A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl, ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

A Felhasználó a megvásárolt termékkel kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő e-mail üzenetben vagy telefonon.
Elérhetőségek:
E-mail: info@impresso.hu
Telefon: +36 20 324 33 78
A Szolgáltató a felhasználói kifogásokra legkésőbb 30 napon belül válaszol. Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Fogyasztóvédelmi hatóság: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: www.kormanyhivatal.hu
 • Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.
 • Békéltető Testület: A fogyasztói panasz elutasítása esetén, a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu
 • Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáját ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.
Jelen ÁSZF elektronikus formában és kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Ezen szerződések iktatásra kerülnek, elektronikusan vannak tárolva, melyek visszakereshetőek a rendelés azonosítójával.
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, melynek esetleges jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Felhasználót a honlapon keresztül értesíti. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések leadásával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát.

 1. 12. 11